Specialisten in informatiebeveiliging & privacy

Interne audits

Audits geven u een duidelijk beeld van de stand van zaken ten opzichte van een bepaalde set aan eisen (bijvoorbeeld de ISO 27001/2, BIO, CIS top 20, NIST CSF). Onze auditors voeren graag interne audits voor u uit en adviseren u voor verdere verbetering. Onze objectiviteit en uitstekende rapportages geven u een helder beeld en bevatten concrete adviezen om het gewenste niveau te bereiken. Daarnaast kunnen wij uw medewerkers trainen in het uitvoeren van interne audits en controles op aspecten van informatieveiligheid. 

Neem contact met ons op