Specialisten in informatiebeveiliging & privacy

BASELINE SCAN

De meeste organisaties die slachtoffer worden van cybercriminaliteit bleken de basis niet (volledig) op orde te hebben. Met de baselinescan verkrijgt u meer inzicht in de mate waarin uw organisatie de basis op orde heeft. Hierbij wordt op meerdere fronten onderzoek gedaan en worden de bevindingen overzichtelijk weergeven inclusief geprioriteerde aanbevelingen. Indien u de basis op orde heeft kunt u weerstand bieden tegen het merendeel van de voornaamste cyberaanvallen!

GEBASEERD OP INTERNATIONAAL AANVAARDBARE NORMEN & RICHTLIJNEN

OVERZICHTELIJKE RAPPORTAGE

ADVIEZEN OP MAAT

DRAAGT BIJ AAN HET VERHOGEN VAN DE WEERSTAND TEGEN DE VOORNAAMSTE CYBERAANVALLEN