Specialisten in informatiebeveiliging & privacybescherming

INTERIM SPECIALISTEN

Specialisten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zijn over het algemeen schaars en/of slechts beperkt beschikbaar. Het (tijdelijk) inhuren van externen is dan ook vaak de meest geschikte oplossing. Onze specialisten kunnen u tijdelijk ontzorgen door het vervullen van functies en/of rollen zoals (Chief) Information Security Officer (C)ISO, Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming, Security Manager, CIO enzovoort, maar streven wel altijd naar het borgen van de expertise in de eigen organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat het ons uitgangspunt is om de inhuur niet langer plaats te laten vinden dan strikt noodzakelijk. 

 

 

 

Coaching

Consultancy-as-a-Service (CaaS)

Interim functies

Wij kunnen uw beveiligingsfunctionarissen periodiek coachen zodat zij beter in staat zijn om hun taken uit te voeren en beschikken over een sparringspartner met een objectieve blik. De praktijk leert ons dat dergelijke functionarissen vaak 'eenzame' functies zijn waardoor de behoefte voor coaching en sparren toeneemt.

Wij bieden u de mogelijkheid om consultancy op afroep basis te gebruiken. U kunt dan via onze end-to-end beveiligde oplossing uw vraagstukken omtrent informatiebeveiliging en privacy deponeren zodat wij u daar vervolgens mee verder kunnen helpen. Wij maken een inschatting van de benodigde werkzaamheden en u geeft aan of u hiermee akkoord gaat. Zo behoud u zelf grip op de inhuurkosten en maakt u effectief gebruik van externe expertise.

Onze specialisten kunnen u tijdelijk ontzorgen voor verschillende functies. De kosten, werkzaamheden en duur worden per situatie bepaald en wij zullen er alles aan doen om u de beste oplossing aan te bieden. 

Neem contact met ons op