Specialisten in informatiebeveiliging & privacybescherming

Beveiligingsmaatregelen

Er zijn meerdere wegen om beveiligingsrisico's te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau. Zo zijn er veel normenkaders, richtlijnen en best practices die u daarbij kunnen helpen. Vaak worden er eisen gesteld, maar is het onduidelijk hoe deze adequaat ingevuld kunnen worden. Onze specialisten kunnen u daarbij helpen. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het implementeren van normen zoals de ISO 27001, ISO 27002, Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), NEN 7510, etc. 

Begeleiding certificering

Ondersteuning maatregelen

GAP-analyse

Onze specialisten kunnen uw organisatie begeleiden in het proces naar bijvoorbeeld ISO 27001 of NEN 7510 certificering. U bepaald hierbij zelf de mate waarin u gebruik maakt van de ondersteuning.

Onze specialisten kunnen u helpen bij het selecteren van maatregelen voor specifieke beveiligingsrisico's die u geïdentificeerd heeft en onacceptabel zijn. Hierbij zal rekening gehouden worden met de risicobereidheid van uw organisatie en de kosteneffectiviteit van maatregelen.

Onze specialisten kunnen een GAP-analyse uitvoeren waarmee u (meer) inzicht verkrijgt in de mate waarin u voldoet aan eisen van bepaalde set aan eisen zoals bijvoorbeeld de ISO 27001. U krijgt een uitgebreide rapportage met de bevindingen en aanbevelingen om de 'GAP' mee te verhelpen.

Neem contact met ons op