Specialisten in informatiebeveiliging & privacybescherming

OSINT

Open Source INTelligence (OSINT) is het gebruikmaken van openbaar beschikbare informatie om waardevolle informatie over uw organisatie en haar medewerkers te vergaren. Cybercriminelen maken dankbaar gebruik van OSINT ter voorbereiding van een cyberaanval. Hoe meer waardevolle informatie er beschikbaar is, des te groter de kans dat deze misbruikt zal worden door criminelen. Het is daarom verstandig dat u zicht heeft op uw digitale voetafdruk en daar passende maatregelen voor treft om de kans op misbruik te voorkomen en/of te voorspellen. 

Trainingen & workshops

OSINT onderzoek

Wij kunnen uw medewerkers bewuster maken van de informatie die via openbare bronnen gevonden kan worden zodat zij daar bewuster mee om kunnen gaan. Daarnaast kunnen wij uw medewerkers trainen in het zelfstandig uitvoeren van OSINT onderzoeken.

Wij kunnen een OSINT onderzoek uitvoeren om de mate waarin u (gevoelige) informatie blootstelt aan de buitenwereld vast te stellen. De bevindingen worden inclusief aanbevelingen in een uitgebreide, op maat ontwikkelde, rapportage aan u voorgelegd.

Neem contact met ons op