Specialisten in informatiebeveiliging & privacybescherming

Privacy

Privacy is tegenwoordig een zeer belangrijk onderwerp dat men name door de sterk toenemende digitalisering en technologische ontwikkelingen nieuwe risico's introduceert. Het waarborgen van de privacy blijft dan ook een continu proces dat nadrukkelijk de aandacht behoeft. Cybercriminelen maken dan ook steeds vaker misbruik van persoonsgegevens omdat zij weten dat de toezichthouder maatregelen kan treffen zoals het opleggen van een boete. Het stelen of ontoegankelijk maken van persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig toegepast om vervolgens losgeld te eisen van organisaties. Het is daarom van groot belang dat u de persoonsgegevens die u verwerkt goed beveiligd om dergelijke situaties te voorkomen. Onze specialisten kunnen u daar in verschillende vormen bij helpen.

Awareness

Privacy risico's

Wetgeving

Onze specialisten kunnen het bewustzijn van uw medewerkers ten aanzien van privacy verhogen door het geven van presentaties en workshops. Denk bijvoorbeeld aan generieke kennis rondom de AVG, het uitvoeren van DPIA's of het inrichten van een verwerkingsregister.

Onze specialisten kunnen u helpen om privacy risico's te identificeren en u te adviseren over te treffen maatregelen. Daarnaast kunnen zij u helpen om privacy-by-default en privacy-by-design te integreren in uw diensten en producten.

Onze specialisten kunnen u helpen bij het voldoen aan wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij kunnen bijvoorbeeld ook de mate waarin u momenteel voldoet aan de wetgeving vaststellen.

Neem contact met ons op