Versie 1.0 – juli 2023

DMC Group B.V., gevestigd aan Terhorst 5, 6262 NA, Banholt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

DMC Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We verwerken persoonsgegevens altijd voor een bepaald doel. Ook kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een opdracht hebben verkregen. Wij verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de volgende activiteiten:

DMC Group B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de beginselen van verwerking (artikel 5) en de grondslagen (art. 6) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DMC Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

DMC Group B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DMC Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

DMC Group B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DMC Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verifiëren wij het verzoek. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Dit gebeurt af en toe, bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze wijzigingen voor u van belang zijn. De meest actuele versie van onze privacyverklaring vindt u steeds op deze website.

Versiebeheer

Versie 1.0 – juli 2023 – Definitieve versie