Specialisten in informatiebeveiliging & privacybescherming

VOLWASSENHEIDSONDERZOEK

Met een volwassenheidsonderzoek wordt de volwassenheid van uw organisatie op het gebied van informatiebeveiliging gemeten en geplot op het volwassenheidsmodel. Hierdoor weet u waar uw organisatie zich momenteel bevindt (IST) en kunt u dit vergelijken met waar u wilt zijn (SOLL). Op basis van de bevindingen zullen aanbevelingen worden gedaan en geprioriteerd op basis van urgentie en kosteneffectiviteit.

 

                       

 

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 

INZICHT IN UW HUIDIGE VOLWASSENHEID TEN AANZIEN VAN INFORMATIEBEVEILIGING

OVERZICHTELIJKE MANAGEMENTRAPPORTAGE

ADVIES OP MAAT, GEPRIORITEERD OP BASIS VAN URGENTIE & KOSTENEFFECTIVITEIT

QUICK WINS

Neem contact met ons op