Slide 1

Adviseurs voor cyber security, informatiebeveiliging en privacybescherming

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wil komen, ga dan samen”.

Afrikaans spreekwoord
Opdrachten
Onze diensten

Advies

Onze specialisten kunnen u helpen met het uitvoeren van onderzoeken u adviseren om de cyber security, informatiebeveiliging en privacybescherming te verbeteren.

Ondersteuning

Wij bieden tijdelijke ondersteuning door onze specialisten, eventueel op afstand. Wij zijn flexibel en beschikbaar op de momenten dat u ons nodig heeft.

Onderzoek

Onze specialisten kunnen verschillende onderzoeken uitvoeren zoals social engineering, OSINT, cyber security- en compliance-onderzoek, volwassenheidsonderzoek informatiebeveiliging en privacybescherming, rekenkameronderzoek, etc.

Opdrachten
Onze kernwaarden

Onafhankelijk

Wij opereren onafhankelijk en adviseren altijd oplossingen die het beste aansluiten bij de behoeften van onze opdrachtgevers.

Klantgericht

Wij denken met u mee, zijn flexibel en kunnen u ondersteunen op diverse fronten. Door onze kennis, ervaring en netwerk zijn wij in staat om u uitstekend te helpen.

Betrouwbaar

Sinds de oprichting in 2010 investeert DMC Group in de relatie met onze opdrachtgevers en kunt u rekenen op onze excellente dienstverlening, expertise en ondersteuning.

Opdrachten
Onze opdrachtgevers

Onderwijs & Onderzoek

Overheid

Zorg & Welzijn

Commercieel

Opdrachten
Onze bijdrage

DMC Group is lid van de branchevereniging Cyberveilig Nederland. Cyberveilig Nederland is de belangenvereniging van de Nederlandse cybersecurity sector. Het doel is om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen onze groeiende cybersecuritysector te verhogen. Cyberveilig Nederland is in juni 2018 opgericht en vertegenwoordigt inmiddels een ruime en groeiende achterban van cybersecurity dienstverleners.

DMC Group is netwerkpartner van Security Delta. Security Delta (HSD) is hét nationale veiligheidscluster. Zo’n 275 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen werken er sinds 2013 samen om het verschil te maken in de veiligheid van onze digitaliserende samenleving. Door hun kennis te delen en samen te werken aan innovatieve veiligheidsoplossingen, die ook (inter)nationaal uitgerold kunnen worden. HSD ‘denkt, durft en doet’ en zorgt voor toegang tot kennis, innovatie, markt, financiering en talent. De randvoorwaarden voor een succesvol veiligheidscluster. Dit alles met als gezamenlijke doel het versterken van de Nederlandse economie, het creëren van werkgelegenheid en een digitaal weerbaarder Nederland. Het nationale veiligheidscluster heeft een sterke verankering in Zuid-Holland en een fysieke ontmoetingsplek, de HSD Campus in Den Haag.

DMC Group is lid van het Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB). PvIB is het platform waar informatie, kennis en ervaring over informatiebeveiliging wordt verzameld, verbeterd, verrijkt en weer wordt uitgedragen en verenigt alle betrokkenen en geïnteresseerden in het vakgebied Informatiebeveiliging.

DMC Group is lid van de Vereniging Privacy Recht (VPR). VPR biedt een platform voor het bevorderen van de kwaliteit van (privacy) wetgeving. De vereniging geeft hier vorm aan door het verder ontwikkelen van het rechtsgebied en beoogt een gesprekspartner te zijn voor (privacy) toezichthouders en andere beleidsmakers op het gebied van privacy.

Neem contact met ons op of plan direct een afspraak in
(0)43 7370077
info@dmcgroup.nl
Postbus 928, 6200 AX, Maastricht